Головна
Реєстрація
Вхід
П`ятниця
24.05.2019
08:49
Вітаю Вас Гість | RSS
Персональний сайт
вчителя інформатики
Теофіпольського НВК "ЗОШ І ступеня-гімназія"

Меню сайту

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

 Досвід роботи 

Використання інтерактивних технологій як ефективний засіб навчання на уроках інформатики

Інтерактивні технології навчання – це така організація процесу навчання, у якому учню неможливо не приймати участь – в колективному, взаємодоповнюючому, заснованому на взаємодії всіх його учасників процесу навчального пізнання.

При колективному способі навчання досягається спільна діяльність заради досягнення загальних цілей. У дітей з'являється впевненість у собі, вони пишаються навчальними успіхами один одного.

Інтерактивні методи навчання скомпонували низку цікавих, раніше чужих школярам правил. Наприклад, кожна думка важлива; не бійся висловитись; ми всі - партнери; обговорюємо сказане, а не людину; обдумав, сформулював, висловив; кажи чітко, ясно, красиво; наводь тільки обґрунтовані докази; умій погодитись і не погодитись; важлива кожна роль.

У роботі повинні бути задіяні в тій чи іншій мірі всі учні. Справді, сильні учні, а також особистості з високим рівнем контактності будуть проявляти вищу активність, ніж замкнуті та слабкі. Проте слід постійно заохочувати їх до роботи, створювати ситуації успіху. Треба постійно контролювати процес, досягнення поставлених цілей, у випадку невдачі переглядати стратегію й тактику роботи, шукати та виправляти недоліки. До засобів, які володіють високим розвиваючим потенціалом, я відношу проблемні ситуації, задачі з життєво практичним матеріалом, експерименти, дидактичні (рольові ігри), активні та інтерактивні технології.

Інтерактивні методи включають велику кількість новітніх ідей у проведенні занять. Ці заняття можуть включати в себе кілька особистісно зорієнтованих підходів для фронтального та групового втілення.

Інтерактивні уроки вирізняються тим, що під час їх проведення поєднуються два типи уроків: узагальнення та систематизація, контроль та коригування знань і вмінь учнів. Поєднання таких двох типів уроків посилює їхню навчальну функцію, сприяє освоєнню учнями всіх рівнів пізнання (знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінка), розвитку культури мовлення, ініціативи та впевненості учнів у собі та у своїх знаннях.

Проведення таких уроків — це засіб для створення тієї атмосфери в класі, яка найкраще сприяє співробітництву, порозумінню й доброзичливості, дозволяє дійсно реалізувати особистісно орієнтоване навчання.

Досвід засвідчує, що використання інтерактивних технологій навчання надає можливості для пошуку нових форм і методів роботи, для зміни себе, для навчання разом з учнями.

Особисто для мене результатом такого уроку є зростання інтересу учнів, зацікавлення їх; відчуття зміни ставлення учнів до вчителя, зміни атмосфери в класі.

Мій досвід роботи по впровадженню інтерактивних технологій навчання показує, що кожен з методів роботи має свої переваги, цілі, обмеження.

Технології, які я використовую:

• інтерактивні технології кооперативного навчання;
• інтерактивні технології колективно-групового навчання;
• технології ситуативного моделювання;
• технології опрацювання дискусійних питань
Інтерактивні методи кооперативного навчання:
• «Навчання разом»
• «Думай - Працюй у парі - Ділись»
Інтерактивні методи колективно-групового навчання:
• «Незакінчені речення»
• «Мікрофон»
Інтерактивні методи ситуативного моделювання:
• Імітаційні ігри
Інтерактивні методи опрацювання дискусійних питань:
• Метод «Прес»
• «Мозковий штурм»
• Метод «Світлофор»
Форми організації навчальної діяльності, які я використовую: фронтальну, групову, парну та індивідуальну.

Приклади застосування інтерактивних методів на різних етапах уроку

Існує велика кількість різних методів, способів чи прийомів, які дозволяють активізувати активність учнів на уроці для кращого засвоєння матеріалу, розвитку практичних навичок чи творчих здібностей, виховання позитивних якостей та формування моральних цінностей. Однак основним структурним елементом навчального процесу був та залишається урок. І дотримуватися вимог до його проведення я, як молодий спеціаліст, зобов’язаний.

Отже, розгляну основні структурні етапи уроку, які зустрічаються на більшості занять, незалежно від типу самого уроку.

Мотивація навчальної діяльності

На  початку уроку важливо створити в учнів певний рівень мотивації для подальшої активної та результативної діяльності на уроці. Слід учнів зацікавити, пробудити в них інтерес до вивчення даної теми, переконати в практичній, теоретичній чи соціальній значимості виучуваного матеріалу. Для цього іноді застосовую вступну презентацію з теми, створення проблемної ситуації, ситуації успіху.

 

Приклад: Тема «Бази даних. Системи управління базами даних» (11 клас).

Інтерактивна вправа «мозковий штурм»

1. Як ви вважаєте, що таке база даних?

2. На вашу думку, чи відрізняються поняття «база даних» та «система управління базами даних»?

На дошці записуються усі ідеї. Потім здійснюється вибір правильних ідей і пошук спільних думок. Після чого проголошую тему, мету та завдання, очікувані результати уроку.

Перевірка, оцінка і корекція засвоєних раніше знань, навичок і вмінь

На даному етапі уроку роботу учнів можна організувати за допомогою виконання різноманітних вправ; усного вирішення задач і прикладів; виконання графічних робіт та роботи над таблицями, схемами тощо; письмових відповідей учнів на запитання з пройденого матеріалу; тестування.

Інтерактивні методи, які можна використати: робота в парах, «Займи позицію», «Мозковий штурм», «Мікрофон», «Незакінчені речення»,  «Снігова куля».

Приклад: Тема «Створення презентацій» (10 клас).

Методичний прийом «Снігова куля»

Один учень називає програму, другий – варіант запуску цієї програми, третій – елементи вікна, четвертий – призначення цієї програми.

Вивчення нового матеріалу

На даному етапі уроку я організовую роботу одним із наступних способів:

 1. Сам  викладаю новий матеріал за допомогою розповіді, пояснення, бесіди з використанням ІКТ;
 2. Організовує  самостійну роботу учнів з використанням інтерактивних технологій та ІКТ.

Інтерактивні методи, які я використовую на даному етапі уроку: «Ажурна пилка», «Пошук інформації»,  «Навчаючись учусь», робота в групах, «Мікрофон».

Приклад: Тема «Історія розвитку обчислювальної техніки» (9 клас).

Дану тему раціонально вивчати, використовуючи технологію «Ажурна пилка» або «Пошук інформації». Пропоную учня підготовлені міні-конспекти з описом окремих етапів розвитку комп’ютерної техніки, які служать джерелом інформації для учнів під час вивчення та самостійного опрацювання матеріалу. Крім цього, учні мають в своєму розпорядженні підручники, доступ до Інтернету, що дозволяє знайти більш точну чи зрозумілу для себе інформацію.

Приклад: Тема «Архітектура комп'ютера. Складові комп'ютера, їх призначення та технічні характеристики. Історія засобів опрацювання інформаційнх об'єктів. Види сучасних комп'ютерів та їх застосування» (8 клас).

В даній темі я поєдную відразу 2 форми інтерактивного навчання.

Робота в групах. Учні об’єднуються в групи по 3–4 особи. Завдання для кожної групи: скласти всі основні компоненти системного блоку в одне ціле, правильно з'єднавши відповідні пристрої.

Вправа «Мікрофон». Після обговорення кожна група по черзі висловлює думки, що було найважче їм з'єднати між собою, а що найлегше.

Закріплення знань і умінь

На даному етапі уроку я намагаюся дати на виконання учнями завдання з урахуванням диференціації. Це дозволяє здійснити перехід до самостійного розв’язування завдань з теми, що вивчаємо.

Інтерактивні методи, які можна використати: «Навчаючись учуся», дискусія, робота в групах, «Карусель», рольова гра.

Приклад: Тема «Електронна пошта» (10 клас).

Робота в парах. Завдання: Надішліть на адресу один одного електронного листа із темою «Народні свята». У листі опишіть традиції, пов’язані з вашим улюбленим святом (відповідний матеріал відшукайте в Інтернеті), прикріпіть до листа зображення, пов’язане з описаним святом. Розробіть власний напис так, щоб він містив привітання зі святом.

У ході роботи учні роблять висновки про використання поштової скриньки, спосіб прикріплення файлів до листа та відповідають на проблемні запитання. Завдання сприяє розвитку інформаційної компетентності учнів.

Приклад: Тема «Комп’ютерні публікації» (10 клас).

Для успішного засвоєння учнями даної теми можна використати такий метод інтерактивного навчання, як рольова гра.

Під час цієї роботи учні уявляють себе журналістами, адже перед ними стоїть нелегке завдання — створити статтю, яка б зацікавила людей. Під час створення сайту учень виступає в ролі дизайнера, перед яким стоїть завдання не тільки дібрати матеріал з теми, а й оформити його таким чином, щоб усе було гармонійно.

Приклад: Тема «Комп’ютерні презентації, їх призначення та класифікація» (10 клас).

Для опрацювання та вивчення питання застосування презентацій я використовую роботу в групах. При цьому учні об’єднуються в групи і обговорюють такі питання.

Сфери використання презентацій:

 • навчальному процесі;
 • наочного подання навчального матеріалу;
 • керування навчально-пізнавальною діяльністю учнів (учні мають змогу опрацьовувати матеріал з урахуванням індивідуальних здібностей);
 • контролю знань;
 • узагальнення та систематизації знань; 
 • в інших сферах діяльності для:
 • рекламування товарів, послуг;
 • створення фотоальбомів;
 • супроводу виступів;
 • демонстрація ідей тощо.

Практична робота на застосування отриманих умінь і навичок

Урок інформатики, на відміну від багатьох інших шкільних дисциплін, має бути проведений не лише з орієнтацією на засвоєння учнями теоретичних знань, але й вироблення практичних умінь та навичок. Тому важливим етапом уроку є практична частина. ЇЇ я намагаюся організувати таким чином, щоб учні самостійно виконували роботу, проводили дослідження шляхом виділення суттєвих для виконання конкретного завдання елементів дії, що сприяє подальшому мисленнєвому узагальненню та здійсненню переходу від оцінювання учнів до самооцінювання та рефлексії.

Інтерактивні методи, які можна використати: дискусія, робота в парах.

Приклад: Тема «Графічний редактор» (9 клас).

Завдання: 1. Створіть засобами графічних редакторів (Paint, Adobe Photoshop, CorelDraw) схему порівняння переваг та недоліків растрових і векторних зображень.

2. Дослідіть, чи можливо засобами графічних редакторів створити зображення Парасольки, використовуючи для цього лише інструменти Коло (1 раз), Пряма (1 раз), Заливання (1 раз) та Виділення? Якщо так, складіть інструкцію зі створення цього рисунка.

Такий підхід до організації навчальної діяльності дає можливість сформувати в учнів уміння здійснювати цільовий пошук відомостей та використання для цього різних інформаційно-аналітичних джерел; уміння використовувати засоби ІКТ для організації діяльнісної взаємодії; уміння виявляти етапи й операції в технології розв’язування задач.

Приклад: Тема «Додавання відеоефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду у відеокліпі» (8 клас).

Завдання: Створити відеокліп із застосування відеоефктів до кадрів та відеопереходів між ними.

Виконуючи це завдання, учні, згідно з вимогами програми, вчаться створювати та зберігати відеокліпи, закріплюють навички роботи із відеоредактором Windows Movie Мaker та його соновними елементами відеоефектами та відеопереходами.

Підсумок уроку

Закінчуючи урок, потрібно завжди підсумувати зроблене на уроці. Підбиваючи підсумки важливо зрозуміти як рівень засвоєння знань учнями, так і їхні враження від уроку.

Інтерактивні методи, які можна використати: «Незакінчені речення», «Мікрофон», робота в групах.

Приклад: Тема «Текстовий процесор. Підсумковий урок» (10 клас).

Під час проведення уроку учням дається завдання виготовити власну візитку. Підсумок уроку провожу з використанням роботи в групах. 

Створю групи по 3–4 учні. Візитки для оцінювання розподіляю таким чином, щоб у межах групи не було «власних» робіт.

Колективно виставляється оцінка кожної роботи, що призначається групі.

Оцінки коментуються та обґрунтовуються, потім візитки здаються вчителю на перевірку. Підсумкову оцінку я виставляю на основі трьох оцінок: самооцінки, оцінки групи учнів та моєї оцінки за роботу.

Приклад:  Для підбиття підсумків уроку можна застосувати метод «Мікрофон».

Учням пропонується закінчити речення «Сьогодні, працюючі на уроці, я зрозумів …»

 

Крім зазначених вище способів застосування інтерактивних технологій, важливим і доречним при вивченні окремих тем є робота учнів над спільним проектом, що дозволяє реалізувати знання і потенціал кожного учня для вирішення певного глобального завдання, зосередитися на виконанні завдань проектної діяльності. Відбувається автоматизація дії, що свідчить про можливість її виконання без допомоги вчителя.

Для реалізації інформаційної компетентності особливого значення набуває проектна діяльність.

Наприклад, пропоную учням створити проекти: «Чи можливе життя без трикутників?», «Математичне моделювання в житті людини», «Розроблення програми Тестування з навчальних предметів», «Біоритм, спорт, здоров’я».

Під час цієї роботи учні розвивають свою творчість, власну фантазію, а головне, вони отримують позитивний результат, що підвищує їх самооцінку.

Успішне виконання проектних завдань учнями свідчить про їх ефективну самореалізацію.

Під час організації навчальної діяльності учнів на більшості уроків я допомагаю учням досягти очікуваних результатів навчання. Тому на своїх уроках скоріше ставлю запитання, спонукаю до озвучування різних думок, точок зору, пропоную процес, який допомагає учням краще засвоювати знання.

Напрямки науково-методичного забезпечення навчання:

1. Впровадження інноваційних та інтерактивних технологій.

2. Застосування у навчально-виховному процесі Інтернет-ресурсів, готових дидактично орієнтованих програмних засобів навчання, основних компонентів інформаційного середовища тощо.

3. Розробляння та впровадження власних інформаційних продуктів як програмних засобів навчання: електронних підручників, тестів, міні-підручників, мультимедійних презентацій, комп’ютерних графічних об’єктів тощо.

4. Здійснення моніторингу, діагностування, електронного тестування, прогнозування тощо.

Нові технології навчання на основі інформаційних і комунікаційних технологій дозволяють інтенсифікувати освітній процес, збільшити швидкість сприйняття, розуміння та глибину засвоєння величезних масивів знань. Сучасні комп’ютерні технології дають учителю нові можливості, дозволяючи разом з учнем отримувати задоволення від захопливого процесу пізнання. Таке заняття викликає в дітей емоційний підйом. Навіть учні, які мають невисокий рівень знань, охоче працюють із комп’ютером. А коли внести в урок «цікавинку», тобто активізувати учнів до навчання, пробудити інтерес – то і результат буде якіснішим.


Вхід на сайт

Пошук

Друзі сайту
 • Сайт для інформатиків Хмельницької області
 • Творча лабораторія вчителя інформатики
 • Форум інформатиків України

 • Годинник

  Погода

  Copyright MyCorp © 2019
  Створити безкоштовний сайт на uCoz